Trang chủ > Nhân quyền > Hỗ trợ nâng cấp cơ sở chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần

Hỗ trợ nâng cấp cơ sở chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần

Tháng Tám 4, 2013

(Chinhphu.vn) – Ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ có mục tiêu cho một số địa phương nâng cấp, mở rộng và mua sắm trang thiết bị, đồ dùng cần thiết phục vụ các hoạt động chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần; xây dựng thí điểm mô hình cơ sở phòng và trị liệu cho người rối nhiễu tâm trí theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hỗ trợ tối đa 8 tỷ đồng/cơ sở để nâng cấp cơ sở và mua sắm thiết bị phục vụ chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần. Ảnh minh họa

 

Đây là thông tin được nêu trong dự thảo Thông tư liên tịch quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020 vừa được liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố.

Theo dự thảo, Ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương tối đa 8.000 triệu đồng/cơ sở để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở và mua sắm trang thiết bị, đồ dùng cần thiết phục vụ hoạt động chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần đối với Dự án nâng cấp, mở rộng cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần.

Hỗ trợ tối đa 5.000 triệu đồng/cơ sở để mua sắm trang thiết bị đồ dùng ban đầu đối với Dự án xây dựng mới cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần đã hoàn thành.

Hỗ trợ tối đa 3.000 triệu đồng/cơ sở để mua sắm trang thiết bị cần thiết cho các cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc, phục hồi chức năng luân phiên cho người tâm thần theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xây dựng thí điểm mô hình cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí

Dự thảo đề xuất, trong giai đoạn 2011-2015, Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn vốn sự nghiệp trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lựa chọn danh sách cơ sở bảo trợ xã hội hoặc Bệnh viện chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần hiện có phòng chức năng để khám, trị liệu tâm lý và cung cấp một số dịch vụ công tác xã hội kết hợp với điều trị y tế để xây dựng thí điểm mô hình cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí, đã được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt Đề án thí điểm.

Mức hỗ trợ tối đa 3.000 triệu đồng/cơ sở để sửa chữa và mua sắm trang thiết bị, đồ dùng cần thiết phục vụ hoạt động cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí.

Giai đoạn 2016-2020, hỗ trợ nhân rộng mô hình tới các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có đông đối tượng để cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng cho những người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện mô hình điểm cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí giai đoạn 2010-2015.

Trần Mạnh

Nguồn: baodientu.chinhphu.vn
Vkyno (st)

Advertisements
Chuyên mục:Nhân quyền
%d bloggers like this: