Trang chủ > Nhân quyền > Dự kiến về thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán

Dự kiến về thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán

Tháng Tám 8, 2013

(Chinhphu.vn) – Người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán phải thi đủ 4 môn thi: Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp; Tài chính và quản lý tài chính nâng cao; Thuế và quản lý thuế nâng cao; Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.

Ảnh minh họa

 

Đối với người dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên, ngoài 4 môn nêu trên, còn phải thi thêm 3 môn nữa là: Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao; Phân tích hoạt động tài chính nâng cao và Ngoại ngữ trình độ C.

Đây là nội dung được nêu trong dự thảo Thông tư quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ Tài chính xây dựng.

Người dự thi chứng chỉ kế toán phải có thời gian công tác từ 5 năm trở lên

Trước hết, dự thảo quy định người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán phải có đủ các điều kiện: Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, không thuộc các đối tượng không được hành nghề kế toán, hành nghề kiểm toán theo quy định của pháp luật; có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

Đồng thời, phải có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 5 năm trở lên tính từ năm tốt nghiệp ghi trên bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến năm đăng ký dự thi…

Người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán phải thi đủ 4 môn: Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp; Tài chính và quản lý tài chính nâng cao; Thuế và quản lý thuế nâng cao; Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.

Đối với người dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên phải có đủ các điều kiện: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 10% tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên…

Thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 2 năm trở lên tính từ năm tốt nghiệp ghi trên bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến năm đăng ký dự thi…

Người dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên phải thi đủ 7 môn thi sau: Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp; Tài chính và quản lý tài chính nâng cao; Thuế và quản lý thuế nâng cao; Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao; Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao; Phân tích hoạt động tài chính nâng cao; Ngoại ngữ trình độ C của 1 trong 5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức.

Mỗi năm tổ chức ít nhất 1 kỳ thi

Hội đồng thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề cấp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập.

Hội đồng thi tổ chức ít nhất mỗi năm một kỳ thi vào quý III hàng năm. Trước ngày thi ít nhất 90 ngày, Hội đồng thi thông báo chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm và các thông tin cần thiết khác liên quan đến kỳ thi.

Chỉ có tổ chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán và các cơ sở được Bộ Tài chính chấp thuận đủ điều kiện mới được tổ chức mở lớp học, ôn thi cho người đăng ký dự thi theo chương trình thống nhất do Bộ Tài chính quy định.

Chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày kết thúc thi, Hội đồng thi phải công bố kết quả thi và thông báo cho người dự thi. Trường hợp đặc biệt cần kéo dài thời gian công bố, Chủ tịch Hội đồng thi quyết định nhưng thời gian kéo dài không quá 30 ngày.

Đức Mạnh

Nguồn: baodientu.chinhphu.vn
Vkyno (st)

Advertisements
Chuyên mục:Nhân quyền
%d bloggers like this: