Trang chủ > Nhân quyền > Xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu thi hành án hình sự

Xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu thi hành án hình sự

Tháng Tám 8, 2013

(Chinhphu.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 20/2012/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự. Hệ thống cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự do Bộ Công an thống nhất quản lý là một bộ phận của hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự.

Hệ thống cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự là tập hợp thông tin về tình hình, kết quả thi hành án hình sự và thông tin khác có liên quan đến người chấp hành bản án, quyết định của Tòa án về các hình phạt và biện pháp tư pháp.

Hệ thống cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự bao gồm: Hệ cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Công an nhân dân; Hệ cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân.

3 hình thức khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

Theo Nghị định, có 3 hình thức khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự bao gồm: 1- Qua cổng thông tin điện tử; 2- Qua mạng máy tính chuyên dùng; 3- Bằng văn bản hoặc phiếu đề nghị cung cấp.

Các cơ quan tham gia xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự được quyền khai thác dữ liệu về thi hành án hình sự thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình. Việc khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự ngoài phạm vi quản lý phải được cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có yêu cầu tra cứu, cung cấp thông tin, tài liệu lưu trữ về người chấp hành án, người chấp hành biện pháp tư pháp trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và lưu trữ quốc gia.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2012.

Hoàng Diên

Nguồn: baodientu.chinhphu.vn
Vkyno (st)

Advertisements
Chuyên mục:Nhân quyền
%d bloggers like this: