Trang chủ > Nhân quyền > Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phụ cấp 1,3

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phụ cấp 1,3

Tháng Tám 9, 2013

(Chinhphu.vn) – Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) được điều chỉnh từ 1,25 lên 1,3.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 14/2012/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/2/2012 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Theo đó, thay vì hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 1,25 hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) sẽ được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 1,3.

Khung phụ cấp đối với các chức danh lãnh đạo thuộc Tổng cục thi hành án dân sự

Đối với các chức danh lãnh đạo từ Cục trưởng trở xuống thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự sẽ có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,15 – 1,0. Bộ Tư pháp quy định cụ thể sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Bộ Nội vụ cho biết, việc quy định khung phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,15 đến 1,0 đối với các chức danh lãnh đạo từ Cục trưởng trở xuống thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự để phù hợp với mô hình tổ chức của Tổng cục thuộc Bộ và cân đối tương quan với phụ cấp chức vụ lãnh đạo của một số cơ quan khác tương đương như Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài chính.

Nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với cán bộ đã có thông báo nghỉ hưu

Về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu, theo quy định hiện hành tại Điểm b Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì: Cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và chưa đủ điều kiện thời gian giữ bậc để được nâng bậc lương thường xuyên tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu, thì được nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

Tại Nghị định 14/2012/NĐ-CP mới ban hành, quy định trên được sửa đổi cụ thể là nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng.

Quy định mới (Nghị định 14/2012/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2012. Chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định trên được tính hưởng kể từ ngày 1/1/2011.

Hoàng Diên

Nguồn: baodientu.chinhphu.vn
Vkyno (st)

Advertisements
Chuyên mục:Nhân quyền
%d bloggers like this: