Trang chủ > Nhân quyền > Điều chỉnh lệ phí cấp chứng chỉ trong lĩnh vực xây dựng

Điều chỉnh lệ phí cấp chứng chỉ trong lĩnh vực xây dựng

Tháng Tám 10, 2013

(Chinhphu.vn) – Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư33/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng, mức thu phí trong lĩnh vực xây dựng sẽ được điều chỉnh từ ngày 1/5/2012.

Ảnh minh họa

 

Đối với chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng; chứng chỉ giám sát thi công xây dựng; chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, thay vì chỉ quy định chung 1 mức thu lệ phí cấp chứng chỉ tại Thông tư 167/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 là 200.000 đồng/chứng chỉ, thì Thông tư 33/2012/TT-BTC chia thành 2 loại: Mức thu lệ phí cấp lần đầu và mức thu lệ phí cấp lại, cấp bổ sung.

Cụ thể, mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng; chứng chỉ giám sát thi công xây dựng; chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng là 300.000 đồng/chứng chỉ.

Còn mức thu lệ phí cấp lại, cấp bổ sung các chứng chỉ trên là 150.000 đồng/chứng chỉ.

Ngoài ra, Thông tư 33/2012/TT-BTC cũng bổ sung quy định lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là 2.000.000 đồng/giấy phép.

Thông tư nêu rõ, lệ phí cấp các loại chứng chỉ trên là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu lệ phí nộp 100% tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Trường hợp uỷ quyền thu, cơ quan thu lệ phí được trích để lại 50% trên tổng số tiền lệ phí thực thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi phí cho việc thu lệ phí cấp các chứng chỉ. Số còn lại (50%) phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Thông tư 33/2012/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2012

Thu Nga

Nguồn: baodientu.chinhphu.vn
Vkyno (st)

Advertisements
Chuyên mục:Nhân quyền
%d bloggers like this: