Trang chủ > Nhân quyền > Dự kiến quy định mới về nghiệp vụ thị trường mở

Dự kiến quy định mới về nghiệp vụ thị trường mở

Tháng Tám 12, 2013

(Chinhphu.vn) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã dự thảo Thông tư quy định về nghiệp vụ thị trường mở, trong đó bổ sung điều kiện để tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được công nhận là thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở.

Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, dự thảo này được xây dựng nhằm thay thế Quyết định 01/2007/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế nghiệp vụ thị trường mở và Quyết định 27/2008/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nghiệp vụ thị trường mở.

Nghiệp vụ thị trường mở: Là việc NHNN thực hiện mua, bán ngắn hạn các loại giấy tờ có giá đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Dự thảo được xây dựng theo hướng bổ sung các điều kiện để được công nhận thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở nhằm đảm bảo các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tuân thủ các yêu cầu của NHNN về quản lý rủi ro, đặc biệt là rủi ro thanh khoản.

Đồng thời, quy định chặt chẽ hơn việc chấm dứt tư cách thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở, việc xử phạt thành viên. Cũng như, quy định mới việc đánh giá hoạt động của các thành viên nhằm đưa ra một cái nhìn tổng quan về hoạt động nghiệp vụ thị trường mở.

Bổ sung điều kiện tham gia nghiệp vụ thị trường mở

Cụ thể, dự thảo bổ sung thêm 1 điều kiện để TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được công nhận là thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở là: Duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật.

NHNN cho biết, điều kiện này sẽ đặt ra yêu cầu đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của NHNN trong việc duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động, đồng thời cũng giúp NHNN lựa chọn TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tình hình hoạt động kinh doanh tốt, tránh những rủi ro cho NHNN. Do đó, hoạt động nghiệp vụ thị trường mở sẽ phát huy hiệu quả trong việc điều hành chính sách tiền tệ.

Ngoài ra, đối với những thành viên đã bị chấm dứt tư cách, nếu muốn tham gia nghiệp vụ thị trường mở thì phải chờ sau 3 tháng và thủ tục công nhận lại thành viên được áp dụng như công nhận lần đầu. Theo NHNN, dự thảo bổ sung mới nội dung này vì sau khi bị chấm dứt tư cách thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở, phải có một khoảng thời gian nhất định để TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khắc phục những vi phạm.

Hàng năm sẽ tổ chức đánh giá tư cách thành viên

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung việc đánh giá hoạt động của các thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở hàng năm. Đồng thời dựa vào kết quả đánh giá đó để công bố các thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở.

Lý giải quy định này, NHNN cho biết: Việc đánh giá hoạt động các thành viên hàng năm này nhằm mục đích giúp NHNN có cái nhìn tổng thể về hoạt động, đánh giá hiệu quả trong việc sử dụng nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ và nhận biết được luồng tiền đưa vào lưu thông phát huy hiệu quả như thế nào trong việc đảm bảo thanh khoản cho các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cũng như đánh giá về mức độ tham gia thị trường của các thành viên.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung, sửa đổi quy định về việc chấm dứt tư cách thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở chặt chẽ hơn. Ngoài việc chấm dứt tư cách thành viên dựa trên việc thành viên có đơn tự nguyện rút khỏi danh sách thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở, thành viên bị tổ chức lại, giải thể, phá sản, tư cách thành viên sẽ bị chấm dứt nếu thành viên: Không được NHNN lựa chọn vào danh sách thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở sau khi có kết quả đánh giá hàng năm; không đáp ứng đủ các điều kiện quy định; vi phạm việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về cung cấp thông tin 3 lần trong một năm.

NHNN lý giải, do nội dung quy chế hiện hành không quy định chế tài xử phạt đối với việc không cung cấp thông tin qua trang nghiệp vụ thị trường mở, nên việc cung cấp thông tin này không được thực hiện. Do vậy, để có thông tin giúp cho việc dự kiến vốn khả dụng một cách chính xác và hiệu quả hơn, dự thảo đưa nội dung về cung cấp thông tin qua trang nghiệp vụ thị trường mở thành một nội dung bắt buộc đối với các thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở.

Trần Mạnh

Nguồn: baodientu.chinhphu.vn
Vkyno (st)

Advertisements
Chuyên mục:Nhân quyền
%d bloggers like this: