Trang chủ > Nhân quyền > Trường mầm non dân lập phải do cộng đồng dân cư thành lập

Trường mầm non dân lập phải do cộng đồng dân cư thành lập

Tháng Tám 13, 2013

(Chinhphu.vn) – Đó là quy định trong dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lấy ý kiến nhân dân.

Trường mầm non dân lập do cộng đồng dân cư thành lập, đầu tư cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động. Ảnh minh họa

Theo đó, nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập dân lập là cơ sở giáo dục mầm non thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, do cộng đồng dân cư ở thôn, bản, ấp, xã, phường, thị trấn thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí hoạt động và được chính quyền địa phương hỗ trợ.

3 điều kiện thành lập trường mầm non dân lập

Dự thảo quy định rõ, nhà trường, nhà trẻ dân lập được phép thành lập khi có đủ các điều kiện sau: 1- Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 2- Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường; 3- Có khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của nhà trường, nhà trẻ dân lập.

Đại diện cộng đồng dân cư đứng tên xin phép thành lập nhà trường.

Chỉ được hoạt động giáo dục khi có ít nhất 50 trẻ em

Đồng thời, dự thảo yêu cầu: Nhà trường, nhà trẻ dân lập chỉ được phép hoạt động giáo dục khi đảm bảo các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định; có địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ dân lập đảm bảo môi trường giáo dục, an toàn cho trẻ em, giáo viên và người lao động,…

Đặc biệt, dự thảo quy định nhà trường, nhà trẻ dân lập chỉ được phép hoạt động giáo dục khi có từ 3 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và tối đa không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

Nhà trường, nhà trẻ dân lập bị đình chỉ hoạt động giáo dục nếu không bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; không đảm bảo an toàn về tính mạng cho trẻ em và giáo viên, nhân viên, cán bộ; có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;…

Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định cho phép thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập.

Trần Mạnh

Nguồn: baodientu.chinhphu.vn
Vkyno (st)

Advertisements
Chuyên mục:Nhân quyền
%d bloggers like this: