Trang chủ > Nhân quyền > Tiêu chuẩn, định mức diện tích làm việc, nhà ở của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Tiêu chuẩn, định mức diện tích làm việc, nhà ở của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Tháng Tám 14, 2013

(Chinhphu.vn) – Việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phải đúng mục đích được giao, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước sở tại, quy định của các hiệp định hoặc hợp đồng liên quan.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 08/2012/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Quyết định này quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc, nhà ở của cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài mà nước sở tại là đối tác quan trọng và tại các nước khác theo 4 nhóm chức danh: 1- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Đại sứ, Tổng Lãnh sự; 2- Công sứ, Tham tán Công sứ, Tham tán, Phó Tổng Lãnh sự, Trưởng Đại diện Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài; 3- Lãnh sự, Phó lãnh sự, các Bí thư; Phó trưởng Đại diện Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài; 4- Các chức danh khác.

Cụ thể, đối với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam ở nước sở tại là đối tác quan trọng thì tiêu chuẩn diện tích tối đa cho 1 chỗ làm việc là 50 m2/người, cho 1 chỗ ở là 120 m2/người; còn tại các nước còn lại thì tiêu chuẩn diện tích tối đa cho 1 chỗ làm việc là 40 m2/người, cho 1 chỗ ở là 110 m2/người…

Trường hợp các chức danh nêu trên có tiêu chuẩn mang theo gia đình thì được cộng thêm diện tích ở của mỗi thành viên trong gia đình đi theo (6 m2 sàn/người).

Việc bố trí nhà ở cho các chức danh của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được thực hiện theo phương thức sau: Sử dụng quỹ nhà ở hiện có thuộc sở hữu của Nhà nước Việt Nam tại nước sở tại; thuê nhà ở theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng nhà ở theo quy định và khả năng ngân sách; thực hiện khoán kinh phí thuê nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên theo nguyên tắc tự nguyện và chi phí khoán thấp hơn chi phí thuê nhà ở mà Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đi thuê cho các chức danh theo quy định.

2 trường hợp Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được thuê trụ sở làm việc

Quyết định nêu rõ, Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được thuê trụ sở làm việc, nhà ở trong 2 trường hợp sau: 1- Chưa có trụ sở làm việc, nhà ở hoặc diện tích làm việc, nhà ở hiện có dưới 70% so với tiêu chuẩn, định mức sử dụng ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực hiện nhiệm vụ được giao; 2- Việc thuê trụ sở làm việc, nhà ở có hiệu quả hơn việc đầu tư, mua sắm.

Số lượng, chủng loại và diện tích trụ sở làm việc, nhà ở đi thuê phải phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng theo quy định; giá thuê phải phù hợp với giá thuê nhà có điều kiện tương tự tại thị trường địa phương.

Hoàng Diên

Nguồn: baodientu.chinhphu.vn
Vkyno (st)

Advertisements
Chuyên mục:Nhân quyền
%d bloggers like this: