Trang chủ > Nhân quyền > Tổng kết bước 2 thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường

Tổng kết bước 2 thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường

Tháng Tám 15, 2013

(Chinhphu.vn) – Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã lên kế hoạch tổng kết bước 2 thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.

Tổng kết bước 2 thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường bao gồm 8 nội dung – Ảnh minh họa

8 nội dung tổng kết

Theo kế hoạch do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, ký ban hành, việc tiến hành tổng kết bước 2 kết quả thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cả về lý luận và thực tiễn. Trong đó, bao gồm đánh giá việc thực hiện chủ trương thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận phường và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp năm 1992 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương các cấp phù hợp với tình hình mới.

Việc tổng kết bao gồm 8 nội dung: 1- Sự chỉ đạo, tổ chức triển khai và công tác tuyên truyền, phổ biến của các cấp, các ngành về việc thực hiện chủ trương thí điểm. 2- Thực hiện quyền đại diện và quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn khi thực hiện thí điểm. 3- Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được điều chỉnh của HĐND, UBND cấp tỉnh và UBND huyện, quận, phường nơi thí điểm. 4- Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND huyện, quận, phường và tính thống nhất, thông suốt của bộ máy hành chính nhà nước các cấp khi thực hiện thí điểm. 5- Thực hiện cơ chế Chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch và các thành viên UBND huyện, quận, phường nơi thực hiện thí điểm. 6- Thực hiện giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thí điểm. 7- Tình hình phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và cung cấp các dịch vụ công cho doanh nghiệp, tổ chức, công dân trên địa bàn huyện, quận, phường trong thời gian thực hiện thí điểm. 8- Việc thực hiện thí điểm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại huyện, quận, phường thực hiện thí điểm.

Các tỉnh thí điểm tổ chức tổng kết và báo cáo trong thời gian 10/1-5/3/2012

10 tỉnh, thành thực hiện thí điểm  không tổ chức HĐND quận, huyện, phường theo Nghị quyết của Quốc hội gồm: TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Quảng Trị, Kiên Giang, Đà Nẵng, Phú Yên và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thời điểm bắt đầu thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường là ngày 25/4/2009.

Để đảm bảo đúng tiến độ tổng kết, Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm yêu cầu các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm phải tổ chức tổng kết, xây dựng Báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên đề và gửi cho Ban Chỉ đạo Trung ương từ ngày 10/1- 5/3/2012.

Từ ngày 10/2 – 10/3/2012 sẽ tổ chức các Đoàn kiểm tra thực hiện thí điểm tại 10 tỉnh, thành phố thí điểm.

Sau đó, từ ngày 10-15/3/2012, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết của Ban chỉ đạo Trung ương. Dự thảo Báo cáo sau khi lấy ý kiến, chỉnh lý, hoàn chỉnh sẽ được trình Chính phủ, Bộ Chính trị và Quốc hội vào ngày 15/4/2012.

Được biết, Nghị quyết số 26/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2008 và có hiệu lực từ 1/4/2009, theo đó, thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND tại 67 huyện, 32 quận, 483 phường của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước đó, tổng kết 1 năm thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, có thể rút ra kết quả điển hình là hoạt động của UBND huyện, quận, phường tại những nơi thực hiện thí điểm nhìn chung là phù hợp; sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện, quận, phường bảo đảm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Một số quyết định về chủ trương, chính sách do không còn quy trình thông qua HĐND tại các kỳ họp nên đã giảm được thời gian giải quyết công việc.

Quốc Hà

Các tin bài liên quan:

Thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường: Bước đầu thành công
Tiếp tục thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường
Nhìn lại 1 năm thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường

Nguồn: baodientu.chinhphu.vn
Vkyno (st)

Advertisements
Chuyên mục:Nhân quyền
%d bloggers like this: