Trang chủ > Nhân quyền > Xuất bản phẩm điện tử cần thông qua nhà xuất bản hoặc tổ chức được phép xuất bản

Xuất bản phẩm điện tử cần thông qua nhà xuất bản hoặc tổ chức được phép xuất bản

Tháng Tám 15, 2013

(Chinhphu.vn) – Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Luật Xuất bản, In, Phát hành nhằm thay thế Luật Xuất bản đã được thi hành 6 năm qua trong thực tiễn.

Nhà nước sẽ có chính sách đặt hàng xuất bản phẩm phục vụ an ninh, quốc phòng và phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Ảnh minh họa

 

Nội dung và phạm vi điều chỉnh trong dự thảo mới được quy định cụ thể hơn, bao gồm: tổ chức và hoạt động xuất bản; tổ chức và hoạt động in; tổ chức và hoạt động phát hành.

Dự thảo cũng đề xuất các quy định mới quản lý hoạt động xuất bản.

Thành lập Quỹ hỗ trợ xuất bản, in, phát hành

Dự thảo đề xuất quy định về Quỹ hỗ trợ xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm. Quỹ này được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác. Tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm do Chính phủ quy định.

Theo phân tích của Bộ Thông tin và Truyền thông, hoạt động xuất bản, in, phát hành là hoạt động văn hóa tư tưởng có vai trò hết sức quan trọng trong việc góp phần cung cấp tri thức về các lĩnh vực của đời sống xã hội, giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng đời sống tinh thần của nhân dân, mở rộng giao lưu văn hóa với các nước… Do đó, để hoạt động xuất bản phát triển và thực hiện tốt vai trò thì cần thiết phải có sự quan tâm, hỗ trợ đúng mức của nhà nước bằng việc thành lập Quỹ này.

Đồng thời, dự thảo cũng đề xuất quy định nhà nước có chính sách tạo điều kiện để phát triển hoạt động xuất bản như: đặt hàng để xuất bản xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, thông tin đối ngoại; xuất bản phẩm phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thị; ưu đãi cao nhất về tiền thuê đất đai, ưu đãi tiền thuế, lãi suất vay vốn, hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực xuất bản…

Quy định rõ quyền và trách nhiệm của đối tác liên kết xuất bản

Về quản lý hoạt động liên kết xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hiện nay, xuất bản phẩm liên kết của các nhà xuất bản với các cơ sở phát hành sách hiện nay chiếm tỉ lệ rất lớn, thậm chí có nhà xuất bản liên kết tới hơn 90% tổng số sách xuất bản hàng năm.

Tuy nhiên việc liên kết trong hoạt động xuất bản đã bộc lộ nhiều bất cập. Một số nhà xuất bản không đủ năng lực, nên bị phụ thuộc và bị các đối tác liên kết chi phối, thao túng hoạt động xuất bản phẩm. Dẫn tới, nhiều xuất bản phẩm kém chất lượng, vi phạm các quy định của luật và phải đình chỉ, thu hồi, cấm phát hành hoặc tiêu hủy.

Do đó, dự thảo đã bổ sung quy định rõ về quyền và trách nhiệm của đối tác liên kết. Cụ thể là: Đối tác liên kết xuất bản được đứng tên trên xuất bản phẩm; phải thực hiện đúng quyết định xuất bản của giám đốc nhà xuất bản; thực hiện đúng nội dung bản thảo đã được giám đốc, tổng biên tập nhà xuất bản ký duyệt… Trong trường hợp đối tác liên kết không phải là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả thì phải được đồng ý bằng văn bản của tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả về việc liên kết.

Xuất bản xuất bản phẩm điện tử

Về quản lý xuất bản phẩm điện tử, trong thời gian qua xuất bản phẩm điện tử đã xuất hiện dưới nhiều hình thức đa dạng (trên Internet, điện thoại di động, máy tính bảng, máy đọc sách…).

Theo dự báo của nhiều nước phát triển, trong tương lai gần, xuất bản điện tử sẽ là một phương thức cơ bản của hoạt động xuất bản. Trong khi đó, Luật Xuất bản hiện hành mới chỉ đề cập đến việc xuất bản xuất bản phẩm trên mạng Internet.

Do đó, dự thảo luật đã đề xuất những quy định có tính cơ bản, nguyên tắc để quản lý hoạt động xuất bản phẩm điện tử. Theo đó, việc xuất bản xuất bản phẩm điện tử của tổ chức, cá nhân cần phải thực hiện thông qua nhà xuất bản hoặc tổ chức được phép xuất bản và phải tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về công nghệ thông tin, thương mại điện tử, viễn thông, sở hữu trí tuệ.

Đối với xuất bản phẩm phải có quyết định xuất bản của nhà xuất bản hoặc có giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh mới được xuất bản trên thiết bị số, mạng viễn thông, Internet và các thiết bị điện tử khác.

Trần Mạnh

Nguồn: baodientu.chinhphu.vn
Vkyno (st)

Advertisements
Chuyên mục:Nhân quyền
%d bloggers like this: