Trang chủ > Nhân quyền > Bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đất dành cho đường sắt

Bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đất dành cho đường sắt

Tháng Tám 17, 2013

(Chinhphu.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 03/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt, trong đó quy định cụ thể công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với đất dành cho đường sắt.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa

Trước đây, công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với đất dành cho đường sắt chưa được quy định cụ thể, thì nay tại Nghị định 03/2012/NĐ-CP đã được quy định cụ thể.

Theo đó, công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với đất dành cho đường sắt khi nâng cấp, cải tạo từ đường sắt đang khai thác hoặc xây dựng mới từ sau ngày Luật Đường sắt có hiệu lực ngày 1/1/2006:

– Trường hợp đủ kinh phí thì tiến hành ngay công tác bồi thường hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với đất để xây dựng công trình đường sắt, đất trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và đất trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt theo quy định của Luật Đường sắt và pháp luật về đất đai.

– Trường hợp chưa đủ kinh phí để thực hiện ngay công tác giải phóng mặt bằng đối với đất dành cho đường sắt theo quy định của Luật Đường sắt thì thực hiện theo 2 bước:

Bước 1: Tiến hành bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với đất trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt theo quy định của Luật Đường sắt.

Bước 2: Tiến hành bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với đất trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt nhưng nằm ngoài phạm vi bảo vệ công trình đường sắt.

Bước 3: Tiến hành bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với đất trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt theo quy định của Luật đường sắt.

Nghị định cũng quy định cụ thể công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với đất dành cho đường sắt trong trường hợp đường sắt đang khai thác được xây dựng từ trước ngày Luật Đường sắt có hiệu lực ngày 1/1/2006.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/3/2012.

Hoàng Diên

Nguồn: baodientu.chinhphu.vn
Vkyno (st)

Advertisements
Chuyên mục:Nhân quyền
%d bloggers like this: