Trang chủ > Nhân quyền > Dự kiến điều chỉnh phụ cấp công vụ từ 10% lên 25%

Dự kiến điều chỉnh phụ cấp công vụ từ 10% lên 25%

Tháng Tám 18, 2013

(Chinhphu.vn) – Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 3 Nghị định 57/2011/NĐ-CP ngày 7/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ. Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức phụ cấp công vụ từ 10% lên 25%.

Trước đó, theo Nghị định số 57/2011/NĐ-CP, một số đối tượng cán bộ, công chức đã được hưởng phụ cấp công vụ bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm từ ngày 1/5/2011.

Ngoài ra, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 14/2011/QH13 ngày 10/11/2011 trong đó có quy định “Từ ngày 1/5/2012, thực hiện mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng, phụ cấp công vụ 25% cho cán bộ, công chức; lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng tốc độ tăng lương tối thiểu”.

Vì vậy, việc xây dựng Nghị định của Chính phủ dự kiến điều chỉnh mức phụ cấp công vụ từ 10% lên 25% đối với cán bộ, công chức và người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm trong lực lượng vũ trang cũng nhằm thực hiện Nghị quyết nêu trên của Quốc hội. Đây cũng là bước đi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Trong dự thảo Nghị định của Chính phủ, Bộ Nội vụ đề xuất mức phụ cấp mới (25%) dự kiến được áp dụng kể từ ngày 1/5/2012.

Đối tượng hưởng phụ cấp công vụ

Theo Nghị định 57/2011/NĐ-CP, các đối tượng được áp dụng chế độ phụ cấp công vụ nói trên là cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.

Cụ thể gồm:

– Cán bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức;

– Công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và các Điều 3,4,5,6,7,8,9,10 và 12 Nghị định số 6/2010/NĐ-CPngày 25/1/2010 của Chính phủ (không bao gồm công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập);

– Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CPngày 22/10/2009;

– Người làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 (không bao gồm người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập);

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;

– Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo Nghị định và góp ý.

Đức Mạnh

Nguồn: baodientu.chinhphu.vn
Vkyno (st)

Advertisements
Chuyên mục:Nhân quyền
%d bloggers like this: