Trang chủ > Nhân quyền > Mức lệ phí hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam

Mức lệ phí hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam

Tháng Tám 16, 2013

TIN ĐỌC NHIỀU

(Chinhphu.vn) – Theo Thông tư 02/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đối với hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam, từ ngày 1/3/2012, lệ phí cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam là 20 triệu đồng.

Thông tư quy định cụ thể mức thu lệ phí đối với hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam như sau:

Stt

Nội dung thu

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người phải tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

1.500.000

2

Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người không phải tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

400.000

3

Lệ phí cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

20.000.000

4

Lệ phí thay đổi nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

4.000.000

5

Lệ phí cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

1.000.000

6

Lệ phí cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

400.000

7

Lệ phí cấp Giấy phép hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam

2.000.000

8

Lệ phí gia hạn Giấy phép hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam

1.000.000

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Quyết định số 75/QĐ-BTC ngày 16/9/2004 của Bộ Tài chính, Lệ phí cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam tăng từ 15 triệu lên 20 triệu đồng, Lệ phí cấp Giấy phép hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam tăng từ 1,5 triệu lên 2 triệu đồng, Lệ phí gia hạn Giấy phép hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam tăng từ 500 nghìn đồng lên 1 triệu đồng.

Thông tư 2/2012/TT-BTC sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2012.

Thu Nga

Nguồn: baodientu.chinhphu.vn
Vkyno (st)

Advertisements
Chuyên mục:Nhân quyền
%d bloggers like this: